Polityka

Jesli prawa nabyte maja byc respektowane to jestem na tak, ja to rozumialem tak ze obecne emerytury zmienia sie na obywatelskie-rowne.
 
Korwin ma chore poglądy, przy nim nawet Antoni to spokojny facet.usprawiedliwia bicie kobiet, bicie dzieci, tu wyskakuje z debilizmami na temat gwałtów, jak komuś takie poglądy odpowiadają to naprawdę smutne.i naprawdę co z tego że nie ma dowodów na to że Hitler wiedział o ludobójstwie? sami sobie tego nie wymyślili za jego plecami. obozy działały przed wojną, też zabijano tam ludzi, on o tym musiał wiedzieć ale baranem nie był i nie podpisywał papierków tak jak Stalin gdzie pod każdym wyrokiem dawał swój autograf.dziennikarstwo jest jakie jest to niezależne to nawet niższy poziom niż Stokrotka czy Kraśko, problemem Korwina jest to że najpierw mówi a potem myśli tak jak z odpowiedzią na słowa któregoś posła który mówił że Korwin wino z gwinta pił to ten odpowiedział że ten zgwałcił kelnerkę w hotelu, czy to ma być poważny człowiek? rozumiem wyśmiać, ale nie oskarżać o gwałt i dopiero po paru godzinach nazwać swoje słowa żartem, bo nie ma pięciu lat aby tak się szczypać z byłym kolegą.program Nowej Prawicy jest nawet ok, ale przywódca z poglądami takimi a nie innymi odstrasza bo program to zwykły świstek papieru a poglądy prezesa zawsze będą ważniejsze niż jakiś tam program.
 
W 1999 roku rząd Jerzego Buzka wprowadził socjalistyczną reformę emerytalną. Poniżej proponujemy quasi-wolnorynkowy system emerytalny. Podamy również sposób likwidacji ZUS.

ZUS ma same socjalistyczne • zalety • .

(1) Zgodnie z lewicową mentalnością, jest obowiązkowy. Lewicę cechuje relatywizm. Według poglądów lewicy, jesteśmy dostatecznie mądrzy, aby wybrać posłów i prezydenta, ale zbyt głupi, by zadbać o swoje utrzymanie na emeryturze.
(2) Wpłacone składki nie są własnością przyszłego emeryta lub jego spadkobierców. Zgodnie z konstytucją, którą nam napisali socjaliści i dali do zatwierdzenia w referendum, aby móc się w przyszłości powoływać na • wolę ludu • , emerytura jest świadczeniem, a nie zwrotem wpłaconych składek.
(3) System jest piramidą finansową. Wypłacane obecnie emerytury są finansowane z obecnie wpłacanych składek zusowskich oraz podatków.
(4) System opiera się na pokoleniowym i przymusowym, kolektywnym solidaryzmie. Etyczny jest tylko dobrowolny solidaryzm indywidualny.
(5) Niewiadoma jest wysokość przyszłej emerytury. Sposób obliczenia wysokości emerytury może być w każdej dowolnej chwili zmieniony, bo jest zależny od legislatury i kaprysów rządu.
(6) System podatny jest na inflację. Siła nabywcza wpłaconych składek, odnotowywanych na indywidualnych kontach, mimo rewaloryzacji maleje z powodu permanentnej inflacji tworzonej przez bankowy system rezerw cząstkowych.
(7) System oparty jest na pieniądzu fiducjarnym. W przypadku kryzysu spowodowanego upadkiem fiducjarnego pieniądza, gospodarki pogrążą się w niewyobrażalnym kryzysie, w wyniku czego emerytury z ZUS prawdopodobnie przestaną być wypłacane.

Naszym zdaniem, idealny system emerytalny powinien spełniać pięć następujących warunków:

(1) składki są własnością osoby wpłacającej składki lub jej spadkobierców;
(2) suma wpłaconych składek równa się sumie wypłaconych emerytur;
(3) siła nabywcza jednostki składek jest niezmienna;
(4) składki są bezpieczne, tzn. są przechowywane w bezpiecznym miejscu i nie mogą być przez nikogo obcego zawłaszczone;
(5) przystąpienie do systemu emerytalnego jest dobrowolne.

Naszą propozycję, Złoty System Emerytalny (ZSE), przedstawimy, opisując m.in. założenia systemu, wpłaty i wypłaty emerytur, przystąpienie do systemu.

Założenia systemu

W ZSE składki będą płacone w stałych, miesięcznych ratach przez 40 lat, a emerytury wypłacane co miesiąc w jednakowej wysokości przez lat 20. W skrócie będziemy to zapisywali jako standardowy wariant 40/20. Wariant 40/20 będzie dotyczył przede wszystkim mężczyzn. W ZSE kobiety będą przechodziły na emeryturę w wieku 60, a mężczyźni w wieku 65 lat. Ponieważ kobiety będą przechodziły na emeryturę o pięć lat wcześniej niż mężczyźni i przeważnie żyją dłużej, będą mogły wybrać jeden z trzech wariantów emerytury:

(1) wariant standardowy 40/20; (2) wariant 40/30, polegający na tym, że będą płaciły standardową składkę przez 40 lat, ale będą otrzymywały niższą emeryturę przez lat 30; (3) wariant +50%/30, polegający na tym, że przez 40 lat będą płaciły składki wyższe o 50%, a przez lat 30 będą otrzymywały emeryturę standardowej wysokości.
Składki będą wpłacane, a emerytury wypłacane w złocie. Wysokość płaconych składek będzie mała. Wypłacane z ZSE emerytury również będą małe i będą miały zapewnić tylko minimum utrzymania. Przyszły emeryt, jeśli będzie chciał mieć wyższy standard życia na emeryturze, będzie musiał samodzielnie, w czasie gdy pracuje, zadbać o swoje prywatne oszczędności. Ponieważ emerytury z ZSE będą wypłacane dla mężczyzn przez lat 20, a dla kobiet 20 lub 30 lat, przyszły emeryt • jeśli zechce • będzie mógł się dobrowolnie ubezpieczyć. Wówczas gdy emerytowi skończy się emerytura w ZSE, będzie otrzymywał z ubezpieczalni dożywotnią emeryturę. ZSE będzie działał przez 60 lat, a potem zostanie zlikwidowany. Składki nie będą opodatkowane.


Wpłaty składekW ZSE składki będą płacone co miesiąc przez 40 lat w stałej, jednakowej wysokości. Na stronie zus.pl możemy przeczytać, że najniższa emerytura w roku 2014 wynosi 844 zł. Ponieważ składki płacone będą przez 40 lat, a emerytury wypłacane standardowo przez lat 20, do dalszych obliczeń przyjmiemy kwotę miesięcznych składek 390 zł (2 x 390 zł = 780 zł; dwie składki to jedna emerytura). Obliczymy ilość złota, będącą równowartością 390 zł.Przyjmijmy, że 1 gram złota kosztuje 130 zł. Oznacza to, że składka miesięczna będzie wynosiła 3 gramy złota. Przyszły emeryt, po 40 latach, na swoim standardowym koncie emerytalnym będzie miał 1440 g złota. Obecnie cena 1 grama złota wynosi około 130 zł. W przyszłości, głównie z powodu inflacji tworzonej przez banki (z każdej jednej złotówki wpłaconej przez klienta na depozytowy rachunek osobisty banki mogą wygenerować, poprzez zapisy w systemach komputerowych, czyli • z powietrza • , maksymalnie 27,57 zł kredytu, przy stopie rezerw obowiązkowych 3,50%), cena złota i wysokość składek będzie rosła.Przyjmując, że w przyszłości będzie 10 milionów emerytów, na ich kontach znajdzie się wtedy minimum 14.400 ton złota. Jako ciekawostkę podajmy, że polski rząd ma zdeponowane w zagranicznych (sic!) bankach około stu (100) ton złota.W ZSE swoje konto emerytalne pracownik będzie mógł otworzyć w dowolnym, wybranym przez siebie banku. W dowolnej chwili przyszły emeryt będzie mógł przenieść 95% swoich składek emerytalnych do innego banku. Pozostałe 5% złota bank będzie zobowiązany przenieść na nowe konto klienta w ciągu sześciu miesięcy. W każdym banku numer konta emeryta będzie identyczny i równy jego numerowi ewidencyjnemu PESEL.Za przechowywanie złota banki będą pobierały opłatę. Opłatą będzie możliwość obrotu przez bank 5% złota, ale tylko w okresie, w którym składki są wpłacane, czyli przed wypłatami emerytur. W ZSE pracownik będzie wpłacał swoje składki w złocie, a bank będzie magazynował złoto w swoim skarbcu. Uchwalone na potrzeby ZSE prawo będzie mówiło, że właścicielem złota jest wpłacający, a nie bank. Czyli bank nie będzie mógł dowolnie obracać całym złotem zdeponowanym na kontach emerytalnych.Wypłaty emeryturEmerytury wypłacane będą w złocie, w zależności od wariantu, co miesiąc przez 20 lub 30 lat. Na życzenie klienta bank będzie mógł na poczekaniu odkupić od klienta złoto i wypłacić złotówki. W przypadku śmierci emeryta całe złoto z jego konta stanie się automatycznie własnością spadkobierców lub osoby, którą wskazał za życia emeryt • i zostanie im natychmiast wypłacone.Likwidacja ZUS


Najpierw ZUS zostanie podzielony na trzy niezależne podmioty prawne: ZUS-emerytury (ZUS-e), ZUS-renty, ZUS-pozostałe. Rozdzielone zostaną: bazy danych, finanse i infrastruktura. Likwidacja ZUS-e zostanie zapoczątkowana w dniu X i będzie polegała na tym, że zostanie uruchomiony ZSE, a ZUS-e zostanie zamknięty dla nowych pracowników (przyszłych emerytów). Liczba emerytów w ZUS-e będzie się więc systematycznie zmniejszała z powodu naturalnych zgonów. Od dnia X wszyscy pracownicy, w tym osoby dotychczas płacące składki w ZUS, płacić je będą tylko w ZSE.


Przystąpienie do systemuPrzystąpienie do ZSE nie będzie obowiązkowe pod warunkiem, że pracownik w obecności notariusza podpisze stosowne oświadczenie. Wzór dokumentu będzie zawierał oświadczenie pracownika, iż jest on świadomy faktu, że ponieważ nie płacił składek, nie będzie otrzymywał w przyszłości emerytury z ZSE lub ZUS-e. Jeśli przed wprowadzeniem ZSE pracownik płacił składki w ZUS, otrzyma stosowną emeryturę z ZUS-e. Dla osób, które nie podpiszą oświadczenia, przynależność do ZSE będzie obowiązkowa.Bezpieczeństwo składekZłoto na kontach emerytalnych będzie zagrożone przez banki, polski rząd i władzę ustawodawczą. Klienci banków będą mogli chronić swoje złoto poprzez częste indywidualne przenoszenie złota z banku do banku, run na banki. Nadzór bankowy będzie kontrolował ilości złota w skarbcach bankowych. W konstytucji zostaną umieszczone odpowiednie zapisy chroniące złoto emerytów, które będą mogły być zmienione tylko w referendum. W czasie wyborów od kandydatów na posłów i senatorów będzie można żądać pisemnych zobowiązań, że gdy zostaną posłami i senatorami, nie skonfiskują złota. Listy tych kandydatów, którzy podpisali zobowiązanie, będą umieszczane w internecie. W prawie zostaną umieszczone dotkliwe kary dla przedstawicieli władz, którzy dopuszczą się konfiskaty złota.Dlaczego złoto?ZSE będzie oparty na złocie z kilku powodów. Rynek złota ma zawsze dużą płynność, jest wielu kupujących i sprzedających; złoto można łatwo i szybko sprzedać. Bardzo ważne jest to, że ponieważ rząd nie umie • drukować • złota, więc nie może sztucznie obniżyć jego siły nabywczej. ZSE będzie działał w najprostszy możliwy sposób: będą tylko wpłaty i wypłaty złota w istniejących bankach • system nie będzie wymagał tworzenia żadnych nowych instytucji w rodzaju OFE. ZSE będzie łatwy do wprowadzenia i likwidacji; uchwalając odpowiednie prawo, będzie go można wprowadzić dosłownie z dnia na dzień. Wprawdzie cena złota na rynku zmienia się, ale w dłuższym okresie czasu siła nabywcza złota nie maleje. Reformy rządu Tadeusza Mazowieckiego polegały na zastąpieniu socjalizmu wschodniego socjalizmem zachodnioeuropejskim. Gdyby 24 lata temu L. Balcerowicz wprowadził system emerytalny oparty na złocie, dzisiaj emeryt na swoim koncie miałby np. 864 g złota o wartości 112.320 zł. Zamiast tego każdy emeryt ma na swoim • koncie • kilkadziesiąt tysięcy długu.Likwidacja ZSEZSE będzie działał 60 lat. Po 40 latach od jego uruchomienia zostanie zniesiony obowiązek zakładania kont emerytalnych i pracownicy będą musieli dobrowolnie i samodzielnie zadbać o swoją emeryturę. Przez ostatnie 20 lat będą wypłacane emerytury z kont tych emerytów, którzy je posiadają w ZSE. Po tym okresie reszta niewypłaconego złota zostanie zwrócona właścicielom.Koszt pracyDane w tabeli pokazują, że w ZSE koszt pracy jest dużo niższy niż w ZUS. Niższy koszt pracy po wprowadzeniu ZSE oznacza, że pracodawca będzie mógł podwyższyć pracownikom płacę oraz będzie mógł zatrudnić nowych pracowników. ZSE zmniejszy więc bezrobocie. W ZSE składki płacić będzie tylko pracownik; trzecia kolumna pokazuje płacę, jaką pracownik otrzyma • na rękę • i z której następnie będzie opłacał składkę emerytalną i zdrowotną.Finansowanie ZUS-e


Po dniu X ZUS-e finansowany będzie tylko z aktualnych podatków, nie zostaną więc wprowadzone żadne nowe podatki. Zbędne wydatki budżetowe zostaną zlikwidowane, a zaoszczędzone pieniądze zostaną przeznaczone na finansowanie ZUS-e. Dotacja do ZUS-e będzie się stale zmniejszała.


Jednoczesna emerytura z ZUS-e i z ZSEPo dniu X część osób będzie otrzymywała jednocześnie emeryturę z ZUS-e i z ZSE. Wyjaśnimy to na przykładzie. Załóżmy, że pracownik płacił 30 lat składki w ZUS i 10 lat w ZSE. Z ZUS-e otrzyma dożywotnią emeryturę obliczoną zgodnie z jego aktualnymi przepisami. Jeśli podatnicy w przyszłości nie będą w stanie sfinansować ZUS-e, składki emerytalne z ZUS-e zostaną obniżone. Z ZSE emeryt będzie otrzymywał emeryturę przez lat 20. Ponieważ płacił składki tylko przez 10 lat zamiast przez 40, jego emerytura będzie proporcjonalnie mniejsza i będzie wynosiła 25% emerytury standardowej, czyli 1,5 grama złota.PodsumowanieZUS nie spełnia żadnego z pięciu warunków idealnego systemu emerytalnego. ZSE warunki (1) i (2) spełnia całkowicie, warunki (3) i (4) dobrze. Warunek (5) jest spełniony w przypadku podpisania przez pracownika stosownego oświadczenia. Musimy być świadomi, że nie da się zbudować systemu, który by spełniał całkowicie warunki (3) i (4). Nie ma pieniądza o niezmiennej sile nabywczej i miejsca przechowywania całkowicie bezpiecznego. ZSE jest systemem quasi-wolnorynkowym, a nie wolnorynkowym, ponieważ nie istnieje wolnorynkowy system emerytalny. W kapitalizmie nie ma żadnego obowiązkowego systemu emerytalnego.


@upPoglądy prezesa ważniejsze niż program? I co włożysz poglądy swojego "umiarkowanego prezesa" później do garnka?
 
@mars225

i naprawdę co z tego że nie ma dowodów na to że Hitler wiedział o ludobójstwie? sami sobie tego nie wymyślili za jego plecami. obozy działały przed wojną, też zabijano tam ludzi, on o tym musiał wiedzieć ale baranem nie był i nie podpisywał papierków tak jak Stalin gdzie pod każdym wyrokiem dawał swój autograf.


To, że ci się wydaję, że musiał wiedzieć to żaden dowód. Hitler pewnie o tym wiedział, ale żadnych rozkazów na piśmie czy świadków nie ma i to jest fakt.
 
Dowodów na to że Hitler wiedział o Holocauście brak, i wbrew pozrom Korwin poruszył ważną sprawe.
Teraz każdy (Korwin tez jakby ktoś niedosłuchał) uważa że Hitler wiedział... ale co będzie za 200 lat? Może jakiś poważny historyk uzna że Adolf o niczym nie wiedział bo nie ma dowodów... i uznają że był tak samo bohaterem tragicznym II WŚ jak Żydzi, Polacy i inne ofiary Holocaustu:-)

Są tylko dwie partie spoza układu Ruch Narodowy i Nowa Prawica.
Nie ma co się dziwić że z taką zaciętością są tępieni w mediach.
Więc wszystkim sympatykom proponuje zbastować z telewizją bo jazda po nich będzie do piątku.
Żal mi troche lewaków bo tak naprawadę nie mają do wyboru nic spoza układu. Palikot:-) zrobił zaciąg starszych panów którym nie wyszło w SLD (Grodzki- dawniej Krzysio członek SLD, Marek "całuj glebe" Siwiec, Kwiatkowski), a Zieloni nawet nie zarejestrowali się w całej Polsce (druga sprawa że "nasi" Zieloni są tylko filią ogólnoświatowej partii ).
 
Korwin ma chore poglądy, przy nim nawet Antoni to spokojny facet.usprawiedliwia bicie kobiet, bicie dzieci, tu wyskakuje z debilizmami na temat gwałtów, jak komuś takie poglądy odpowiadają to naprawdę smutne.
Smutne to jest że opierasz swoje poglądy na wyrywkach zamiast przeczytać wypowiedź u źródla(choć nie twierdze,że zgadzam się z wszystkimi prywatnymi poglądami JKM-a) Przykład:http://wmeritum.pl/kobiety-lubia-gwalt-obronie-zdrowego-rozsadku/
program Nowej Prawicy jest nawet ok, ale przywódca z poglądami takimi a nie innymi odstrasza bo program to zwykły świstek papieru a poglądy prezesa zawsze będą ważniejsze niż jakiś tam program.


:-) Słucham? Prywatne poglądy będą miały jakikolwiek wpływ na kogokolwiek? Program mniej ważny? Tak absurdalne zdanie mogło zostać wypowiedziane tylko w wykoślawionej polskiej demokracji,gdzie:a: Scena polityczna została zmonopolizowana przez jedną opcje pod różnymi przykrywkami,gdzie wybiera się kogoś bo ładniej gada lub jest mniej radykalnyb: Politycy zmieniają poglądy w zależności skąd wieje wiatr,a w kiełbase wyborczą i tak nikt nie wierzy.
 
Tens, ja też tak nie uważam - i też jestem zwolennikiem ASE. Powinienem był dodać "niektórzy" - bo oczywiście są różni ludzie. Ale faktem jest, że na takie opinie da się natrafić.
 
Korwin emerytury obywatelskie uwaza a socjalizm i jest goracym przeciwnikiem

Nieprawda. Korwin jest przeciwnikiem ZUSu a właściwie jego fatalnego działania. Uważa, że na swoją emeryturę każdy powinien odkładać sam, tak jak to jest w chinach, indii czy USA, bo my nie odkładamy na swoją emeryturę tylko na obecnych starców.

usprawiedliwia bicie kobiet, bicie dzieci, tu wyskakuje z debilizmami na temat gwałtów, jak komuś takie poglądy odpowiadają to naprawdę smutne
LOL, trudno to skomentować. Czytając nagłówek w tvnie typu "korwin twierdzi że nie ma gwałtów na kobietach" myślę sobie że i tak nikt im nie uwierzy w te brednie. Ale czytając różne komentarze na różnych portalach widzę, że znajdują się tacy debile którzy we wszystko wierzą co media napiszą/powiedzą. Sam od razu obejrzałem wideo ze studia i od razu wiedziałem że to zwykła manipulacja bo poparcie knp za szybko rośnie. Co więcej nawet gdyby Korwin miał pojebane poglądy to interesuje mnie co chce zmienić w kraju, a nie to co myśli na dany temat, bo nic co ? Zmieni prawo i kobiety będą mogły być legalnie gwałcone ? Przecież to absurd. Nie ogarniam jak ludzie mogą wierzyć w te wszystkie brednie, tym bardziej teraz, kiedy wybory tuż tuż.

https://www.youtube.com/watch?v=KylQmQF-wxU
 
Śmieszy mnie trochę ta Korwinomania. Korwin zrobi tyle samo w kwestiach merytorycznych co inni politycy - czyli nic, z jedną różnicą: skomrpomituje na arenie międzynarodowej siebie i przy okazji Polaków, którzy go wybrali.Żeby nie było niedomówień, jestem za KNP, ale bez Korwina. Niech polityką zajmują się ludzie zrównoważeni i inteligentni.
 
Pozwolę sobie na małe wtrącenie. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego wszędzie wielbiony jest Janusz Korwin-Mikke, a co gorsza dlaczego coraz więcej ludzi chce na niego głosować? Tylko prosiłbym o argumenty w trybie oznajmującym i dokonanym, nie zaś przypuszczającym i niedokonanym. Gwoli ścisłości, chodzi mi o człowieka nie o partię, bo tę sam popieram.W sprawie programów wyboczych, to niestety ale obawiam się, że nikt, kto nie ma takiego obowiązku tego nie czyta. Programy partii politycznych wybrzmiewają echem mediów, zaś ich treść jest często godna politowania. Danych nie znam, ale założę się, że 90% Amerykanów idzie do wyborów i głosuje ze względu na przynależność do którejś ze stron, a nie na program danego polityka.Odbiegając do innego tematu. W mojej opinii dyskusja na temat holokaustu jest bardzo ważna, nie tylko ze względów na zdobycie wiedzy historycznej, ale także z ciągłej potrzeby oczyszczenia się społeczeństwa z tych dziejów. Dzisiaj jest to temat bardzo drażliwy i każde odwołanie od niego, budzi swojego rodzaju lęk, przed próbą wyjaśniania spraw, które dawno zostały uznane wyjaśnione. Oczywiście Nam wydaje się, że oczywistą jest wiedza Hitlera o obozach, jednak jestem w stanie wykoncypować wywód w którym na zasadzie np. ułomności psychicznej, ktoś broni jego wizerunku. Zawsze należy dążyć do prawdy, bo jest ona lepsza od wygodnych kłamstw, ale takie dyskusje nie powinny się odbywać pośród średnio zorientowanego ludu, lecz powinny podlegać pod bardzo dobrze wykwalidikowanych specjalistów. W myśl zasady vox populi, vox dei, czasem lepiej unikać przyczyny, by skutek nie zaistniał i nie stał się "nieprawdziwym faktem historycznym", a takich już niestety kilka mamy.
 
dlaczego wszędzie wielbiony jest Janusz Korwin-Mikke, a co gorsza dlaczego coraz więcej ludzi chce na niego głosować?chodzi mi o człowieka nie o partię, bo tę sam popieramZajeżdża hipokryzją. Czy głosowanie na JKM nie jest tym samym co popieranie partii ? Głosując na członka KNP (np. Dziambor, JKM) głosujesz na KNP. Korwin ma pomysł na Polskę i na pewno bardziej należy mu się tam miejsce niż tym #$%^&* co obecnie siedzą w sejmie.
 
10404201_10152077399727060_3201121392112600078_n.png
 
Co do Korwina, wierzcie lub nie , ale dawno temu mialem w klasie 2 kolesi , ktorzy przez cale liceum truli mi o genialnosci Korwina, spotkanie po latach, az wkoncu obydwaj ,,wiesz co? porzucilem Korwina , po latach zrozumialem, ze jego plany to utopia''mozecie nie wierzyc, ale tak bylo
 
@up
Tacy Gimbazjalni fanatycy szybko się spalają... w moich kręgach jakieś 8-10 lat temu też mieliśmy takiego fana... doszło do tego że nawet zbierał podpisy do jakichś wyborów... obecnie wyżej ceni Popieline Zusammen Jarusia Gowina.
Do Nowej Prawicy trzeba dorosnąć, tacy fani od "kołyski" to wyborcy na jedną kampanie.

Dziś debata wyjątkowo spokojna, tylko Kraśko jak zwykle nadgorliwy. Korwina po dzisiejszej gadce też będą łapać za słówka.
 
@ dbgokuByć może i hipokryzja, jednak chciałby zauważyć, że głosując na partię, głosuję na program, zaś oddając głos na człowieka, podpisuję się swoim autorytetem, że ten człowiek jest godny zaufania.

Korwin ma pomysł na Polskę i na pewno bardziej należy mu się tam miejsce niż tym #$%^&* co obecnie siedzą w sejmie.


Wybacz, ale nie jest to ani stwierdzenie faktu, ani rzeczy, którą ten Pan dokonał, zaś wysnuwanie przypuszczeń. Cokolwiek Mikke może zrobić mnie nie interesuje w kwestii jego honoru/autorytetu. Jeżeli jest człowiekiem godnym zaufania, to dlatego co już zrobił. Zatem przekonaj mnie, że Janusz Korwin-Mikke dokonał już wystarczająco, żeby zasłużyć sobie na powszechny/mój szacunek, który z czystym sumieniem pozwoli mi podpisać się przy jego nazwisku.Gdyby w Polsce ludzie patrzyli na kogo głosują, to obecnie siędzącej #$%^&* by w sejmie nie było. A tak skazujemy sami Nasz Naród na współczesne: Nihil Novi Sine Communi Consensu, jednak ciągle w renesansowych podziałach społecznych.
 
@up
*uratował razem z Markiem Kotańskim - lumpeksy (projekt utrzymania dotychczasowych zasad
importu do Polski używanej odzieży 200 tyś podpisów).
*ustawa lustracyjna (no nie została ostatecznie przeprowadona ale tylko dlatego, że panowie którzy rządzą do dziś doprowadzili do rozpadu koalicji Olszewskiego)
*walka o kare śmierci (140 tyś podpisów, czasy UPR - zmielone przez Sejm).
*z tego co wyczytałem kiedyś był jednym z bardziej aktywnych posłów w Sejmie RP I kadencji.

tak na szybkiego, jakiś Korwinista może więcej ogarnia to doda coś od siebie.
 
http://www.tvn24.pl/kropka-nad-i,3,m/szczuka-postawic-tame-korwin-mikkemu-wipler-to-co-on-mowi-to-prawda-i-fakty,430844.html Wipler u stokrotki.
 
Wipler jest świetny. Nie daje sie ponieść, masakruje te suki dwie co wkładają mu jakieś słowa których nie wypowiedział i gadają o jakiś pierdołachhmm.http://i1.kwejk.pl/site_media/obrazki/2014/05/e1c479c05b087acfa0f9a29bd3b0d379_original.jpg?1400681916
 
Ja Olejnik i Szczuki sluchac nie moge nawet osobno, co dopiero razem.Szczuka: ton wyzszosci, pogardy...Ona, przy takim stosunku do innego czlowieka, mowi o akceptacji innych ludzi? Jad i falsz... Olejnik, ktora bardziej odpowiada, niz pyta, do tego krzyczy, przerywa, sugeruje... Coraz mniej kunsztu, coraz wiecej cekinow... Nie wiem czy ja bylem inny 10 lat temu, czy ona, ale wg. mnie tez juz sie odlacza do wlasnego swiata (choc jest to w jakims stopniu naturalne dla ludzi starszych, tak i Korwina (rocznik 42), jak i jej (rocznik 56))...Dotrwalem do polowy. Mam za duzo nerwow w zyciu, by sobie jeszcze Szczuke i Olejnik dokladac...Paradoks polega na tym, ze biedny Korwin w ogole nie mial na mysli gwaltu (fizycznej przemocy seksualnej), tylko romantyczne, szarmanckie przebijanie sie przez zasieki, ktorych funkcja nie jest faktyczna obrona a obietnica smaku ciezko wypracowanego zwyciestwa... Uczciwie trzeba jednak przyznac, ze Olejnik go spytala, co definiuje jako gwalt, dala mu szanse uniknac barowego cepa, a on nie skorzystal. To tylko swiadczy o tym jak bardzo Korwin zanurzony jest we wlasnym swiecie, jak trudno czasem mu zsynchronizowac sie ze swiatami innych ludzi, jak bardzo nierozumie ich intencji. W tym sensie jest delikatnym marzycielem i utopista, a nie sku*, co precyzyjnie dazy do precyzjnie okreslonego celu.Uwazam, ze Wipler mogl wypas lepiej. W ogole cos ten Wipler mnie nie porywa...Wystarczylo powiedziec, ze Janusz popelnil blad nie odpowiadajac na kluczowe pytanie, ze w swojej szarmanckiej i staromodnej naiwnosci nie przypuszczal nawet, jakie znaczenie nadaja temu slowu rozmowcy. I bylby koniec dyskusji. A nie prymitywne zmiany tematu, wyrwane z kontekstu cytaty czy czerwone karteczki, bron establishmentu przeciwko ktoremu walcza. Po co kroczyc po gownie, jesli nie trzeba?Z innej beczki:http://www.defence24.pl/analiza_chinskie-strachy-na-lachy-gazpromu
 
Ja nie moge tej Olejnik ogladac, przecpane kurwisko:) Nie wiem czemu maja sluzyc tego typu programy? Moze mi odpowiedziecie. Chyba tylko temu zeby pokazac jaki ten Korwin jest zly i jak on moze tak mowic. Smiechu warte.
 
A co sądzicie o występie Winnickiego w tej debacie, bo jak dla mnie to wypadł bardzo dobrze. Wcześniej nigdy mnie nie zachwycał, a tu wypadł lepiej niż Korwin.
 
Kurwa mać, jak mnie ta Szczuka irytuje. Razem ze stokrotką bez przerwy się wpieprzają w wypowiedzi Wiplera, nie dają mu dojśc do słowa i przekłamują to co powiedział.
 
Back
Top