MISTRZOSTWA POLSKI W GRAPPLINGU 18-19 Czerwca KONIN

kam_mas

Oplot Challenge
Welterweight
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

II Mistrzostwa Polski w Grapplingu
18 – 19.06.2010 – Konin
Organizatorzy:
 Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
 Klub Sportowy „Copacabana Konin”
 Komisja Grapplingu przy Polskim Związku Zapaśniczym
Cel imprezy:
 wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kraju
 popularyzacja grapplingu w środowisku wielkopolskim oraz ogólnopolskim
Termin i miejsce:
 18 – 19.06.2010
Obiekt Sportowo-Rekreacyjny „RONDO” w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 1
Warunki uczestnictwa:
 prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki w wieku od 20 lat (od 18 roku życia za zgodą lekarza na piśmie)
 zawody zostaną rozegrane według przepisów FILA Grappling w formule GI oraz NO GI
 zawodnicy muszą posiadać:
o badania sportowo lekarskie
o licencje zawodniczą PZZ
o klub sportowy wystawiający zawodnika musi posiadać licencje PZZ
o musi byś zgłoszony wstępnie do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem
o przed zawodami musi być zweryfikowany, przejść pozytywnie przegląd lekarski, być zważony i rozlosowan
y
Kategorie wagowe:
 Mężczyźni:
o 60, 65, 70, 75, 80, 90, 110, Absoluto
 Kobiety:
o 50, 55, 60, 65, 75, Absoluto
Koszty:
 koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
 koszty sędziowskie i regulaminowych nagród dofinansowuje PZZ.
 koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby
opłata startowego 35 zł. Opłatę startową należy uiścić za pomocą przelewu/przekazu najpóźniej do dnia 14 czerwiec 2010 na wskazane poniższe dane:
Copacabana Konin
ul. Stefanii Esse 19
62-500 Konin
09 2130 0004 2001 0473 2814 0001
 (na żądanie wystawiamy rachunek za uiszczoną opłatę startową)
Zgłoszenia:
 zgłoszeń należy dokonywać do 13.06.2010 roku do godziny 24:00 poprzez panel zgłoszeniowy dostępny na stronie www.zawody.grappling.pl
 Wszelkie problemy z działaniem panelu należy zgłaszać na e-mail: [email protected]
Nagrody:
 za zdobycie I-III miejsca zawodnicy otrzymują medale oraz dyplomy
 za zdobycie I-III miejsca kluby otrzymują dyplomy oraz puchary
Postanowienia końcowe:
 zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie
 zawodnicy startują na odpowiedzialność klubów macierzystych,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW
Sprawy różne:
 w dniu 18.06.2010 roku w godzinach 20:00 – 21:30 odbędzie się wyrabianie licencji klubowych oraz zawodniczych
 osoba odpowiedzialna za organizację zawodów ze strony klubu organizatora: Jacek Wróbel tel. 0602 525154 e-mail: [email protected]
Program zawodów:
18.06.2010 roku (piątek)
Od 20:00 – waga
19.06.2010 roku (sobota)
8:00 – 9:00 – wyrabianie licencji klubowych i zawodniczych
8:30 – 9:30 – waga i kontrola lekarska
9:30 – 10:00 – szkolenie sędziów w grapplingu
10:00 – walki eliminacyjne
16:00 – walki finałowe
17:00 – dekoracja zawodników
 
Back
Top