Mistrzostwa Polski Południowej Amatorskiego MMA.

Jakub Bijan

UFC
Middleweight
Cohones
MMARocks


Serdecznie zapraszamy na Mistrzostwa Polski Południowej Amatorskiego MMApod szyldem Polskiego Zrzeszenia Amatorskiego MMA.
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

9 październik 2010r.
Sala Sportowa,ul. Poniatowskiego 32 (na przeciwko dworca PKP),BochniaPLAN ZAWODÓW:8.00- 9.30- waga zawodników10.00- start zawodówNa zawodach wymagane są aktualne badania lekarskie pod kątemMMA(Mieszane Sztuki Walki) i uprawniające do startów w zawodachMMA(Mieszane Sztuki Walki)! .Opłata startowa wynosi 40zł (dla klubów zrzeszonych w PZAMMA opłatawynosi 30zł), płatna w dniu zawodów.Zgłoszenia powinny zawierać imię, nazwisko, nazwę klubu, kategorięwagową oraz grupę w której startuje zawodnik (pierwsze walki(pojedynczawalka, turniej pierwszych walk, turniej junior lub turniejzaawansowanych). Należy je nadsyłać na adres [email protected] do 20października 2010r.KATEGORIE WAGOWE:-65kg-72kg-77kg-84kg-93kg-+93kgW każdej kategorii wagowej odbędzie się turniej- w kategoriizaawansowanych, pierwszych walk oraz w kategorii junior(osoby od 15 do20lat). W grupie pierwszychwalk możliwe jest również stoczenie pojedynczej walki (należy to zgłosićw zgłoszeniu), gdzie zawodnicy stoczą po jednej walce z przeciwnikiemzbliżonej kategorii wagowej.W formule pojedynczych walk zapraszamy również do rywalizacji kobietyWalki turnieju zaawansowanego oraz walki o miejsca medalowe w turniejupierwszych walk oraz w turnieju junior odbywać się będą w klatce,pozostałe walki zostaną rozegrane na macie.Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia posiadać muszą pisemnązgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz taki jest dostępny dopobrania na stronie Zrzeszenia. Każdy zawodnik startujący zobowiązanyjest do posiadania ubezpieczenia NNW na zawodach MMA (Mieszanych SztukWalki) i okazania takiego ubezpieczenia w dniu zawodów podczas rejestracji zawodników.
Pozdrawiam

Szymon Bońkowski
www.amatorskiemma.pl

Mistrzostwa Polski Południowej Amatorskiego MMA.
 

PERSON3k

Oplot Challenge
Welterweight
Super jest inicjatywa organizowania turnieju pierwszej walki pod warunkiem, że osoby startujące rzeczywiście startują po raz pierwszy.
icon_wink.gif
 

invinciblekamil

Oplot Challenge
Welterweight
to nie jest tak że ktoś musi walczyć pierwszy raz, można mieć bodajże do 4 walk i nie koniecznie mma, wcześnie ktoś walczył w muay thai miał jakieś dwie amatorskie walki to jeszcze może walczyć w turnieju pierwszych walk czy też w pojedynczej pierwszej walce. hmm nie widziałem nic takiego u siebie w karcie
icon_biggrin.gif
 
Top