Mistrzostwa Polski Północnej Amatorskiego MMA

defthomas

Vale Tudo
Championship
Cohones
MMARocks


Polskie Zrzeszenie Amatorskiego MMA serdecznie zaprasza na Mistrzostwa Polski Północnej Amatorskiego MMA pod szyldem Polskiego Związku Ju-Jitsu.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
13 listopad 2011r.
Szkoła Podstawowa nr. 7
al. Przyjaciół  46
10-900 Olsztyn
PLAN ZAWODÓW:
8.00- 9.30- waga zawodników
10.00- start zawodów

Na zawodach wymagane są aktualne badania lekarskie pod kątem:
MMA(Mieszane Sztuki Walki) i uprawniające do startów w zawodach MMA(Mieszane Sztuki Walki)! .

Opłata startowa wynosi 55zł (dla klubów zrzeszonych w PZAMMA opłata wynosi 45zł), Płatne na konto do dnia  9 listopada 2011r.(Opłata startowa w niu zawodów wzrasta do 80zł). 


Konto na które należy dokonać przelewu:
Polskie Zrzeszenie Amatorskie MMA
ul. Kwiatowa 16/7
11-001 Dywity
Bank DnB NORD. numer 73137013850000170151482700
W tytule proszę podać imię i nazwisko zawodnika lub w przypadku
zgłoszenia klubowego nazwę klubu

Zgłoszenia powinny zawierać imię, nazwisko, nazwę klubu, kategorię wagową oraz grupę w której startuje zawodnik (pojedyncze walki pierwszego kroku kat. kadet, junior, senior) lub Turniej Full Contact MMA, Ograniczona Formuła lub Junior). Należy je nadsyłać na adres Mistrzostwa Polski Północnej Amatorskiego MMA
 
Back
Top