Młodzieżowa Liga Spartanwear rusza - pierwszy etap 14 maja

Robert Górski

BikeOrDie.pl
plakat1-e1305142671299.jpg


Informacja od organizatora:
Młodzieżowa Liga Sportów Walki SPARTANWEAR startuje już 14.05.2011.Zapisy przyjmujemy mailowo: [email protected] lub [email protected]Terminy wszystkich edycji:

14.05.2011 - Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

11.06.2011 - Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

02.07.2011 - Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

06.08.2011 - Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

03.09.2011 - Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

15.10.2011 - Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

22.10.2011 - Staroźreby (MMLS termin może się zmienić)

12.11.2011 - Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

03.12.2011 - Sochaczew (MMLS termin może się zmienić)

10.12.2011 - Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10Start zawodów, tradycyjnie zaplanowany jest o godzinie 10:00. Organizatorem MLS jest Stowarzyszenie Polska Liga Kick • Boxingu w Płocku (organizator min. Angels of Fire) przy udziale Urzędu Miasta Płocka. Współorganizatorem projektu jest: MZOS Płock. Promotorem ligi jest Tadeusz Kopciński. Patronat sportowy sprawuje Polski Związek Kick • Boxingu (PZKB) w Warszawie.

Organizatorzy MLS nie pobierają jakichkolwiek opłat od uczestników ligi jak i od publiczności za wstęp na zawody, zawody nie są biletowane. Wszystkich zawodników jak i zawodniczki, którzy planują swój udział w tej edycji ligi, prosimy o jak najszybsze powiadomienie organizatorów o tym fakcie, wysyłając na adres: [email protected]odpowiednio wypełnioną kartę zgłoszenia:

KARTA ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA: http://www.plkb.pl/plkb_karta.<wbr>doc</wbr>

Młodzieżowa Liga SPARTANWEAR swoje zawody kieruje do młodzieży uprawiającej amatorsko sporty walki takie jak: Kickboxing; Sandę; Muay Thai, boks; karate; MMA; jujitsu oraz grappling. Wszystkie pojedynki ligi są rozgrywane na ringu bokserskim. Organizatorzy nie pobierają jakichkolwiek opłat startowych od uczestników zawodów. Liga SPARTANWEAR to pionierski i nowatorski projekt w naszym kraju wzorowany na podobnych ligach rozgrywanych w Japonii, Holandii oraz Niemczech.

Organizatorzy ligi, realizując ten projekt starają się połączyć wiele trudnych i • gorących • tematów dnia codziennego, z rywalizacją sportową. Jest to zadanie długoterminowe, wymagające zaangażowania fachowców z różnych dziedzin, w tym sportu, polityki społecznej i socjalnej. Bezpośrednimi adresatami ligi są wszyscy młodzi sportowcy, którzy już są zrzeszeni w klubach sportowych a Liga SPARTANWEAR umożliwi im dalszy rozwój sportowy przez możliwość regularnych startów w zawodach sportowych. Najlepszym zawodnikom umożliwi awans do kadry Polski oraz udział w obozach i zgrupowaniach sportowych. Większość z nich dzięki startom w lidze uzyska szansę udziału w innych zawodach krajowych czy zagranicznych.

Pierwszeństwo startu w rozgrywkach MLS posiadają zawodnicy w wieku od 14 lat do 21 lat, uprawiający amatorsko sporty walki: Kickboxing, Sandę, Muay Thai, boks, karate, MMA, jujitsu oraz grappling. Wszystkie pojedynki ligi będą rozgrywane na ringu. Umożliwiamy start w następujących stylach walki: low • kick, K-1, Muay Thai, Sanda, MMA, karate oraz boks.

Uwaga!!!
Bardzo ważna informacja dla wszystkich biorących lub planujących udział w MLS:
Młodzieżowa Liga SPARTANWEAR jest organizowana pod patronatem i w oparciu o przepisy PZKB (Polski Związek Kickboxingu). Aby zawodnik / zawodniczka mogli brać udział w jakichkolwiek zawodach, które są objęte patronatem PZKB są zobowiązani spełniać poniższe warunki:

1.Zawodnik / zawodniczka musi obowiązkowo posiadać ubezpieczenie • NNW.

2.Zawodnik / zawodniczka musi obowiązkowo posiadać KSIĄŻECZKĘ SPORTOWO-LEKARSKĄ ZAWODNIKA (do nabycia w siedzibie związku - Warszawa ul. Kopińska 12/16 lub zamówić za zaliczeniem pocztowym).

w w/w książeczce powinny znajdować się następujące adnotacje:

• wklejone zdjęcie zawodnika / zawodniczki

• książeczka obowiązkowo musi być podpisana przez zawodnika / zawodniczkę

• powinna być wpisana przynależność klubowa wraz z pieczątką klubu, sekcji itp.

• wpisane badania lekarskie przez lekarza medycyny sportowej lub przychodni Sportowo -Lekarskiej (ważne 6 miesięcy)

W związku z możliwymi trudnościami z uzyskaniem wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo • lekarskiej na zaświadczeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać:

• imię i nazwisko badanej osoby

• pieczątkę lekarza sportowego lub przychodni medycyny sportowej

• datę badania oraz adnotację lekarza - • jest zdolny do treningów i zawodów w: kickboxingu lub w boksie czy MMA •

Pod żadnym pozorem nie dopuszcza się do zawodów zawodników posiadających badania na tzw. • sztywnych kartach z adnotacją - ZDROWY • .

Zawodnicy niezrzeszeni w PZKB oprócz spełnienia wyżej wymienionych zasad powinni zapoznać się z regulaminami form, w których chcą startować, a które są dostępne na stronie: www.pzkb.pl

Poprawiane, przekreślane, podrabiane, nieuzupełnione jakiekolwiek wpisy w książeczkach sportowo-lekarskich unieważniają książeczki, co powoduje zakaz startu w zawodach pod patronatem PZKB.

Zawodnicy i zawodniczki walczący w formułach: low kick, Muay Thai, Sanda, boks, K-1 oraz MMA winni posiadać osobisty sprzęt ochronny do walki:

• ochraniacz na zęby,

• ochraniacz na krocze ( kobiety ochraniacz na krocze + ochraniacz piersi),

• krótkie spodenki (mężczyźni walczą z nagim torsem, kobiety w koszulkach ala stanik)

Pozostały sprzęt ochronny do walki zapewnia organizator MLS

Uprasza się wszystkich zainteresowanych o dokładne zapoznanie się i zastosowanie się do w/w procedur w celu uniknięcia jakichkolwiek niedopatrzeń ze strony trenerów, zawodników, organizatorów, które mogą skutkować nie dopuszczeniem do zawodów.

Wszelkie uwagi, zapytania jak i pozyskanie szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie bądź drogą mailową od organizatora Młodzieżowej Ligi SPARTANWEAR w Płocku:

ORGANIZATOR Młodzieżowej Ligi SPARTANWEAR:

Stowarzyszenie Polska Liga Kick-Boxingu w Płocku

ul. Kazimierza Wielkiego 42, 09-400 Płock

Tel. /fax: + 48 024 264 30 38, 601 388 767, 502 409 534

[email protected]
 
Back
Top