Młodzieżowa Liga Spartanwear 2011

Robert Górski

BikeOrDie.pl
plakat2.jpgMłodzieżowa Liga SPARTANWEAR 2011Druga edycja MLS 2011 już 11.06.2011 - Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10Zapisy przyjmujemy mailowo: [email protected]lub [email protected]Terminy pozostałych edycji:02.07.2011 - Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

06.08.2011 - Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

03.09.2011 - Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

15.10.2011 - Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

22.10.2011 - Staroźreby (MMLS termin może się zmienić)

12.11.2011 - Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10

03.12.2011 - Sochaczew (MMLS termin może się zmienić)

10.12.2011 - Hala Sportowa Płock, ul. Korczaka 10Start zawodów, tradycyjnie zaplanowany jest o godzinie 9:00. Organizatorem MLS jest Stowarzyszenie Polska Liga Kick • Boxingu w Płocku (organizator min. Angels of Fire) przy udziale Urzędu Miasta Płocka. Współorganizatorem projektu jest: MZOS Płock. Promotorem ligi jest Tadeusz Kopciński. Patronat sportowy sprawuje Polski Związek Kick • Boxingu (PZKB) w Warszawie. Organizatorzy MLS nie pobierają jakichkolwiek opłat od uczestników ligi jak i od publiczności za wstęp na zawody.* Wszystkich zawodników jak i zawodniczki, którzy planują swój udział w tej edycji ligi, prosimy o jak najszybsze powiadomienie organizatorów o tym fakcie, wysyłając na adres: [email protected]odpowiednio wypełnioną kartę zgłoszenia:KARTA ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA: http://www.plkb.pl/plkb_karta.<wbr>doc</wbr>Młodzieżowa Liga SPARTANWEAR swoje zawody kieruje do młodzieży uprawiającej amatorsko sporty walki takie jak: Kickboxing; Sandę; Muay Thai, boks; karate; MMA; jujitsu oraz grappling. Wszystkie pojedynki ligi są rozgrywane na ringu bokserskim. Liga SPARTANWEAR to pionierski i nowatorski projekt w naszym kraju wzorowany na podobnych ligach rozgrywanych w Japonii, Holandii oraz Niemczech. Organizatorzy ligi, realizując ten projekt starają się połączyć wiele trudnych i • gorących • tematów dnia codziennego, z rywalizacją sportową. Jest to zadanie długoterminowe, wymagające zaangażowania fachowców z różnych dziedzin, w tym sportu, polityki społecznej i socjalnej. Bezpośrednimi adresatami ligi są wszyscy młodzi sportowcy, którzy już są zrzeszeni w klubach sportowych a Liga SPARTANWEAR umożliwi im dalszy rozwój sportowy przez możliwość regularnych startów w zawodach sportowych. Najlepszym zawodnikom umożliwi awans do kadry Polski oraz udział w obozach i zgrupowaniach sportowych. Większość z nich dzięki startom w lidze uzyska szansę udziału w innych zawodach krajowych czy zagranicznych. Pierwszeństwo startu w rozgrywkach MLS posiadają zawodnicy w wieku od 14 lat do 21 lat, uprawiający amatorsko sporty walki: Kickboxing, Sandę, Muay Thai, boks, karate, MMA, jujitsu oraz grappling. Wszystkie pojedynki ligi będą rozgrywane na ringu. Umożliwiamy start w następujących stylach walki: low • kick, K-1, Muay Thai, Sanda, MMA, karate oraz boks.


>Uwaga!!! Bardzo ważne informacje dla wszystkich biorących lub planujących udział w MLS!!!


* Pojedynki w formułach: low • kick, K-1, Muay Thai są rozgrywane w oparciu o przepisy PZKB (Polski Związek Kickboxingu)

* Pojedynki w formule MMA są rozgrywane w oparciu o zasady i przepisy ALMMA (Amatorska Liga MMA).Aby zawodnik / zawodniczka mogli brać udział w zawodach, które są objęte patronatem PZKB są zobowiązani spełniać poniższe warunki:1.Zawodnik / zawodniczka musi obowiązkowo posiadać ubezpieczenie • NNW.

2.Zawodnik / zawodniczka musi obowiązkowo posiadać KSIĄŻECZKĘ SPORTOWO-LEKARSKĄ ZAWODNIKA (do nabycia w siedzibie związku - Warszawa ul. Kopińska 12/16 lub zamówić za zaliczeniem pocztowym).

w w/w książeczce powinny znajdować się następujące adnotacje:

• wklejone zdjęcie zawodnika / zawodniczki

• książeczka obowiązkowo musi być podpisana przez zawodnika / zawodniczkę

• powinna być wpisana przynależność klubowa wraz z pieczątką klubu, sekcji itp.

• wpisane badania lekarskie przez lekarza medycyny sportowej lub przychodni Sportowo -Lekarskiej (ważne 6 miesięcy)

W związku z możliwymi trudnościami z uzyskaniem wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo • lekarskiej na zaświadczeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać:

• imię i nazwisko badanej osoby

• pieczątkę lekarza sportowego lub przychodni medycyny sportowej

• datę badania oraz adnotację lekarza - • jest zdolny do treningów i zawodów w: kickboxingu lub w boksie czy MMA •

Pod żadnym pozorem nie dopuszcza się do zawodów zawodników posiadających badania na tzw. • sztywnych kartach z adnotacją - ZDROWY • .

Zawodnicy niezrzeszeni w PZKB oprócz spełnienia wyżej wymienionych zasad powinni zapoznać się z regulaminami form, w których chcą startować, a które są dostępne na stronie: www.pzkb.pl

Poprawiane, przekreślane, podrabiane, nieuzupełnione jakiekolwiek wpisy w książeczkach sportowo-lekarskich unieważniają książeczki, co powoduje zakaz startu w zawodach pod patronatem PZKB.

Zawodnicy i zawodniczki walczący w formułach: low kick, Muay Thai, Sanda, boks, K-1 oraz MMA winni posiadać osobisty sprzęt ochronny do walki:

• ochraniacz na zęby,

• ochraniacz na krocze ( kobiety ochraniacz na krocze + ochraniacz piersi),

• krótkie spodenki (mężczyźni walczą z nagim torsem, kobiety w koszulkach ala stanik)

Pozostały sprzęt ochronny do walki zapewnia organizator MLSAby zawodnik / zawodniczka mogli brać udział w zawodach MMA, które są rozgrywane w oparciu o przepisy i zasady ALMMA są zobowiązani spełniać poniższe warunki:Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów MMA jest posiadanie:

-dowodu osobistego lub legitymacji
-aktualne badania lekarskie. Tylko i Wyłącznie od lekarza sportowego z adnotacją o dopuszczeniu do startów w zawodach MMA (mieszanych stylów walk) lub książeczkę zawodniczą wystawioną przez przychodnie sportową
-ubezpieczenie NNW (akceptujemy grupowe ubezp. Klubowe ) do wykupienia w dniu zawodów
-suspensor (ochraniacz genitalia),ochraniacz na zęby,ochraniacze piszczeli.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje nie dopuszczeniem do startu w zawodach.

Zaświadczenia wystawiane przez lekarzy innych specjalizacji nie będą honorowane!!!

Techniki zabronione:

1.Uderzeń w parterze na głowę

2.Zakładania dźwigni skrętowych na nogi

3.Uderzania łokciami w głowę przeciwnika.

4.Uderzenia głową w twarz przeciwnika.

5.Uderzenia i kopnięcia na punkty witalne, krocze, kręgosłup, gardło, tył głowy.

6.Uderzenia i kopnięcia na stawy.

7.Uderzenia dłonią otwartą bądź kantem dłoni

8.Wszystkie rzuty, po których przeciwnik ląduje na głowie

9.Szczypanie , gryzienie , atakowanie oczu , uderzania w genitalia, wciskanie palców do oczu uszu, nosa lub odbytu.

10.Ciągnięcia i łapania za nos, uszy lub włosy.

11.Łapanie za ubranie.

12.Dźwignie: na kręgosłup (krucyfiks, pełen nelson), na mniej niż 4 stawy paliczkowe

13.Deptanie, soccer kick • i , wskakiwanie nogami na głowę leżącego przeciwnika

14.Rozbicia gardy powyżej poziomu pasa.

15.Zakazuje się noszenia jakichkolwiek kolczyków, wisiorków, pierścionków
w czasie walki

16.Zakaz smarowania substancjami zmniejszającymi tarcie (lubrykanty, oleje)

17.W przypadku długich włosów należy zabezpieczyć je w odpowiedni sposób.

18.Celowe wypychanie, wyrzucanie, przeciwnika poza obręb maty.

19.Kopnięcia i uderzenia kolanem na głowę gdy przeciwnik ma 3 lub więcej punktów podparcia.

20.Zakaz świadomego wyrzucania przeciwnika za ring.

21.Zakaz atakowania przeciwnika podczas przerwy lub gdy jest pod opieką arbitra.

Techniki dozwolone

1.Każde uderzenia dłonią i stopą w stójce.

2.Kopnięcia kolanami na tułów i głowę przeciwnika w stójce.

3.Po sprowadzeniu walki do parteru lub gdy zawodnik ma 3 lub więcej punktów podparcia, dozwolone są wszystkie uderzenia pięścią na tułów i nogi, łokciami na tułów i nogi.

4.Wszelkie sprowadzenia do parteru za wyjątkiem takich, po których przeciwnik ląduje na głowie.

5.Każde duszenie, z wyjątkiem zatykania ust przeciwnika dłonią .

6.Każda dźwignia na bark, łokieć, nadgarstek. Na kolano tylko balacha (Knee Bar). Na staw skokowy tylko Taktarov i klucz.

ZASADY OGóLNE

1. Czas walki - dwie rundy, każda trzy minuty. Przy bardzo wyrównanej walce, sędziowie mogą zarządzić jedną dwuminutową dogrywkę.

2. W przypadku patowej sytuacji lub braku akcji w parterze, gdy przez 10 sekund nic się nie dzieje (nie dotyczy dosiadu oraz wpięcia za plecy) sędzia może zadecydować o wznowieniu walki w stójce.

3. Walki odbywają na ringu bokserskim.4. Obsada sędziowska walki składa się z:
- sędziego głównego
- dwóch sędziów punktowych
- jednego sędziego na macie.


Walki sędziowane są przez sędziego na ringu i dwóch sędziów punktowych.

5. Werdykty sędziowskie..

a) wygrana przez knock-out (KO)
b) wygrana przez niezdolność do walki (TKO) • gdy sędzia ringowy widzi, że jeden z zawodników odniósł poważną kontuzję lub inne fizyczne problemy uniemożliwiające mu kontynuowanie walki, powinien wstrzymać starcie wskazując jego przeciwnika jako zwycięzcę. Decyzja taka jest prawem sędziego, który może , lecz nie musi wspomóc się konsultacją z lekarzem zawodów. Lekarz również ma prawo nie dopuścić do dalszej walki kontuzjowanego zawodnika.
c) wyliczenie • zawodnik przegrywa gdy zostanie dwukrotnie wyliczony podczas jednej walki

d) wygrana przez poddanie • odklepanie 2 razy lub więcej w matę , ciało własne lub przeciwnika, lub werbalnie okrzyk

e) wygrana przez poddanie przez sekundanta lub trenera (poprzez rzucenie w sposób widoczny ręcznika na pole walki)

f) wygrana przez poddanie techniczne- sędzia ma prawo przerwać walkę, jeśli widzi, że technika kończąca jest założona prawidłowo i istnieje ryzyko odniesienia kontuzji, przez zawodnika, który jest poddawany technice

g) wygrana przez dyskwalifikacje jednego z zawodników, za trzy faule lub jeden drastyczny

h) zdeklasowanie • gdy sędzia widzi że jeden z zawodników jest zdeklasowany lub mocno pobity, może zatrzymać walkę wskazując lepszego zawodnika jako zwycięzcę.

i) wygrana przez wskazanie sędziów- sędziowie przyznają zwycięstwo biorąc pod uwagę

Ogólny obraz walki:

- przewagę walki w stójce (uderzenia, kopnięcia)
- sprowadzenia do parteru (obalenia, rzuty, podcięcia)
- utrzymane powyżej trzech sekund pozycje dominujące (dosiad, wpięcie za plecy, boczna, 69)
- ground & pound
- aktywność i agresywność zawodnika

6. Zawodnicy zobowiązani są do walki fair-play, oraz do wykonywania poleceń sędziego. Nie stosowanie się do poleceń sędziego, skutkuje dyskwalifikacją!

7. Dyskwalifikacje zawodnika może spowodować jego niesportowe zachowanie (wulgarny język, obrażanie przeciwnika lub sędziego, krzyki wrzaski i inne głośne dźwięki) jak również niesportowe zachowanie jego trenera, sekundantów i kibiców.

8. Kiedy w trakcie walki zawodnicy będą zagrożeni wypadnięciem z pola walki, sędzia wstrzyma walkę i wznosi ją na środku ringu, z tej samej pozycji. Może wezwać do pomocy pozostałych sędziów.

Strój i sprzęt:

1. Zawodnicy walczą w specjalnych rękawicach do MMA dostarczonych przez
organizatora.

2. Zawodnicy walczą boso, dopuszczalne jest używanie obuwia
zapaśniczego oraz do sambo, wówczas nie wolno kopać na głowę.

3. Zawodnicy obowiązkowo walczą w kaskach, ochraniaczach na zęby, w
suspensorium oraz ochraniaczach na piszczele + goleń. Wedle uznania zawodnik może posiadać ochraniacze na kolana i łokcie.

4. Zawodnicy mogą być ubrani:

a) Spodnie
- spodnie od gi
- spodenki do grapplingu/mma
- spodenki do boksu/muay thai
- spodenki sportowe

b) Góra
- rashguard
- bez niczego

Uprasza się wszystkich zainteresowanych o dokładne zapoznanie się i zastosowanie się do w/w procedur w celu uniknięcia jakichkolwiek niedopatrzeń ze strony trenerów, zawodników, organizatorów, które mogą skutkować nie dopuszczeniem do zawodów.Wszelkie uwagi, zapytania jak i pozyskanie szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie bądź drogą mailową od organizatora Młodzieżowej Ligi SPARTANWEAR w Płocku:Stowarzyszenie Polska Liga Kick-Boxingu w Płocku

ul. Kazimierza Wielkiego 42, 09-400 Płock

Tel. /fax: + 48 024 264 30 38, 601 388 767, 502 409 534

[email protected]

div>
 
Back
Top