Karykatury

madafaka

Maximum FC
Middleweight
Prace autorstwa Michaela Myersa.
29m0y2c.jpg

%EB%B8%8C%EB%A1%9D_%EB%A0%88%EC%8A%A4%EB%84%88_michaelmyers.jpg

%EB%A7%88%EB%A6%AC%EC%9A%B0%EC%8A%A4_%ED%91%B8%EC%A7%80%EC%95%84%EB%85%B8%EC%8A%A4%ED%82%A4_michaelmyers.jpg

%EB%B0%98%EB%8B%AC%EB%A0%88%EC%9D%B4_%EC%8B%A4%EB%B0%94_michaelmyers.jpg

%EB%B9%84%EC%A0%9C%EC%9D%B4_%ED%8E%9C_michaelmyers.jpg

%EB%A3%8C%ED%86%A0_%EB%A7%88%EC%B9%98%EB%8B%A4_michaelmyers.jpg

%EC%95%84%EC%98%A4%ED%82%A4_%EC%8B%A0%EC%95%BC_michaelmyers.jpg

%EB%9E%9C%EB%94%94_%EC%BB%A4%ED%88%AC%EC%96%B4_michaelmyers.jpg

%EC%A1%B0%EC%89%AC_%EB%B0%94%EB%84%B7_michaelmyers.jpg

%EC%B5%9C%ED%99%8D%EB%A7%8C_michaelmyers.jpg

%EC%97%90%EB%B0%80%EB%A6%AC%EC%95%84%EB%84%A8%EC%BD%94_%ED%9A%A8%EB%8F%84%EB%A5%B4_michaelmyers.jpg

%EC%95%88%ED%86%A0%EB%8B%88%EC%98%A4_%ED%98%B8%EB%93%9C%EB%A6%AC%EA%B3%A0_%EB%85%B8%EA%B2%8C%EC%9D%B4%EB%9D%BC_michaelmyers.jpg


http://blog.naver.com/michaelmyers/
 
Lesnar jako ultralisk ze Starcrafta, padlem :D


Wand z "Lsnienia" padlem znowu jak tylko wstalem :D


Fiodor jako Puchatek, padlem znowu i juz nie wstaje ;)
 
Back
Top