Broń palna - pozwolenie

Charles Bronson

UFC
Featherweight
@Dzihados postanowiłem opisać w miarę łopatologicznym językiem mniej więcej jak ubiegać się o broń palną do celów kolekcjonerskich. Będzie trochę długie.

Podstawowe wymagania:
ukończone 21 lat
stałe miejsce zamieszkania w Polsce
posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;
posiadanie zdolności fizycznej i psychologicznej do posiadania broni, którą potwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne;
uzyskanie opinii lokalnego komendanta lub dzielnicowego
nie można być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.


Krok po kroku:
Zapisać się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim

Wziąć zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu i statut stowarzyszenia

Opłacić 242zł opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia (w przypadku nie wydania, jest zwracane)

Złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich do Wydziału Postępowań Administracyjnych Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji lub innego organu policyjnego i określić ilość jednostek broni jaką chce się posiadać, jako że kolekcja to zbiór to min. 2. Proponuję wpisać 10-15, to są ilości co do których nie powinni robić przeszkód, nie oznacza to, że od razu trzeba kupować dokładnie tyle sztuk broni – tyle można docelowo mieć.

Za ważną przyczynę posiadania broni w celu kolekcjonerskim podać przynależność do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim.

Dołączyć zdjęcie o wymiarach 3x4cm.

Przejść badania psychologiczne oraz lekarskie u jednego z akredytowanych przez policję lekarzy, lista zazwyczaj jest na stronie policji (tu np. wykaz dla Komendy Stołecznej Policji: http://wpa.policja.waw.pl/portal/wpa/119/Wykazy_lekarzy_i_psychologow.html)
Koszt badań to ok. 400zł

Przejść egzamin teoretyczny i praktyczny, ze znajomości przepisów oraz bezpiecznego posługiwania się bronią, teoria to 10 pytań wielokrotnego wyboru, należy zdać 10/10, praktyczny to najczęściej kilkukrotne rozkładanie i składanie broni (najczęściej te dostępne w policji, glock 17, walther p99, P-83) podać istotne części broni, i zademontrowanie bezpiecznego posługiwania się nią, czyli kierowanie lufy w bezpiecznym kierunku (należy zapytać który kierunek ustala się za bezpieczny), rozładowanie. Usuwanie zacięć, strzelanie.
Koszt egzaminu to 1150zł, poprawka 575zł.

Najczęściej zaproszenie na egzamin jest jednoznaczne z tym, że policja nie widzi przeciwskazań.
Z egzaminu oraz badań zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.

W międzyczasie zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy z dzielnicowym, krótka pogadanka o rodzinie, mieszkaniu, trybie życia, podpyta sąsiadów itp. itd.


Po tym wszystkim czeka się na decyzję o wydaniu pozwolenia na posiadanie broni palnej.

Broń i amunicję należy przechowywać w kasetce, sejfie lub szafie klasy min. S1. Amunicja nie możne być w magazynkach a klucze do pojemnika mogą być dostępne jedynie osobie uprawnionej do posiadania.

Przydatna lektura (m.in. do tego aby zdać egzamin):
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Kodeks Karny z zakresu przestępstw z użyciem broni palnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni,legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym

Może i dużo tekstu i wydaje się, że to jakaś długa droga, ale mi zeszło się jakoś w 2 miesiące mniej więcej od momentu złożenia wniosku do otrzymania decyzji.
 
Dzięki, że opisałeś to dokładniej. Powoli trzeba się przymierzać. :hitman::hitman::hitman:
Najbardziej przeraża mnie wywiad środowiskowy :dismay: sąsiadów mam zjebów strasznych. Ale tej wywiad to słyszałem, że w sumie ściema.

Dzisiaj na fb trafiłem akurat na artykuł o pozwoleniu na broń.
http://klodzko.dlawas.info/wiadomosci/kto-moze-ubiegac-sie-o-pozwolenie-na-bron/cid,7878,a

Może ktoś wyłapie z niego coś jeszcze, ale w zasadzie to większość się powiela.
 
Generalnie jeżeli nie masz jakichś problemów z sąsiadami typu awantury gdzie się z nimi kłócisz, oni dzwonią na policję, pijackie akcje itp itd to nie będzie problemu ;)
 
Uuuu, u mojego klienta zablokowane :) gole babki? :)
przeczytam wieczorkiem :)
 
Zezwolił kolekcjonerom na noszenie załadowanej
A teraz jak masz zewolenie klekcjonerskie to nie możesz nosić przy sobie broni? Bo mój ziomek z pracy ma pozwolenie na broń i może z nią chodzić legalnie. Tylko że on mi opowiadał że brał udziały w jakiś konkursach strzeleckich ileś tam godzin miał wystrzelanych żeby mógł dostać pozwolenie. To jakie on ma pozwolenie? Sportowe ?
 
A teraz jak masz zewolenie klekcjonerskie to nie możesz nosić przy sobie broni? Bo mój ziomek z pracy ma pozwolenie na broń i może z nią chodzić legalnie. Tylko że on mi opowiadał że brał udziały w jakiś konkursach strzeleckich ileś tam godzin miał wystrzelanych żeby mógł dostać pozwolenie. To jakie on ma pozwolenie? Sportowe ?
Ta sportowe. Kolekcjoner nie może nosić załadowanej przy sobie, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby nosił rozładowaną broń z załadowany magazynek osobno - wtedy wg ustawy to jest "przenoszenie". Takie to małe buble prawne są w tej ustawie, które wypadałoby zamienić.

Inny bubel to np, że w komunikacji miejskiej nikt nie może przewozić załadowanej broni - chciałbym zobaczyć jak ktoś rozładowuje na przystanku :)
 
@Gienek jako kolekcjoner jak masz trochę więcej broni możesz też wystąpić o zgodę do WPA Policji na przewożenie załadowanej do ochrony kolekcji ale tu już jest widzimisie policji.
 
Back
Top