Search results

  1. krolikbartek

    Grappling Arena

    Ktoś wie czy jest jeszcze jakaś szansa na reaktywację Grappling Areny? Ze 2 czy 3 lata temu odwołali edycję ze względu na brak środków finansowych, mówiąc, że będzie podjęta próba zorganizowania kolejnej edycji.
Top